Szkolenia wstępne BHP


Szkolenia wstępne BHP Warszawa

 

Podjęcie pracy zawodowej w dowolnym zakładzie pracy i na dowolnym stanowisku wymaga odpowiedniego przygotowania, w tym wymaganego przepisami kodeksu pracy szkolenia wstępnego z zakresu BHP.

 

Brak szkolenia BHP pozbawia pracownika podstawowej wiedzy na temat zasad zachowania w różnych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, a także wiąże się z konsekwencjami w postaci kar finansowych nakładanych na pracodawcę przez odpowiednie służby (np. Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną).

 

Oferowane przez nas szkolenia wstępne i okresowe BHP skierowane są do wszystkich grup zawodów:

  • Pracowników administracyjno-biurowych,
  • Inżynieryjno-technicznych,
  • Kadry kierowniczej,
  • Robotniczych.

 

Program szkolenia zakłada zapoznanie przyszłych pracowników z przepisami kodeksu pracy dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących układów zbiorowych oraz regulaminów pracy w zakresie higieny i bezpieczeństwa.

 

W świetle obowiązującego w Polsce prawa pracy przed podjęciem pracy – bez względu na rodzaj zakładu pracy i stanowisko – pracownik musi przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest zaś takie szkolenia BHP dla pracowników zorganizować. Powinny się one zakończyć otrzymaniem przez pracownika zaświadczenia kwalifikacyjnego, potwierdzającego znajomość przepisów BHP i możliwość podjęcia pracy.

 

Co ważne, każde szkolenie kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywne zaliczenie egzaminu jest podstawą wydania uczestnikom zaświadczeń. W celu zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa, warto wybrać rzetelną firmę, która sprawnie i szybko przeprowadzi szkolenia BHP.

 

Zapisy na kurs 535 000 482 – Mariusz Jabłoński.

Pytania i zapisy można kierować również poprzez formularz umieszczony poniżej.    

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo2

 

Ul. Modlińska 6

03 – 216 Warszawa

 

Informacje i zapisy :

Tel. 22 298 65 55

Kom. 535 000 482

 

E- mejl :

biuro@mjszkolenia.pl