Szkolenia okresowe P-Poż


Szkolenia okresowe P-Poż   Zagrożenie pożarowe występujące w każdym zakładzie pracy wymaga systematycznego odświeżania wiedzy i utrwalania procedur postępowania, które pozwolą uniknąć paniki i poważnych wypadków.   Szkolenie okresowe przeciwpożarowe ma na celu przypomnienie wiadomości i uzupełnienie ich o zmiany, jakie pojawiły się od czasu pierwszego szkolenia lub poprzedniego szkolenia okresowego. Podczas zajęć pracownicy utrwalają […]

Sprawdź

Szkolenia wstępne P-Poż


  Szkolenia P-poż Warszawa   Zagrożenie pożarowe występuje w każdym zakładzie pracy, instytucji, placówce publicznej, dlatego bez względu na rodzaj wykonywanej pracy czy zajmowane stanowisko każdy pracownik jest zobowiązany do odbycia szkolenia wstępnego przeciwpożarowego.   Pomagając spełnić obowiązek pracodawcom organizujemy profesjonalne szkolenia, podczas których przyszli pracownicy zdobywają wiedzę na temat zasad postępowania w czasie pożaru, […]

Sprawdź

Sporządzanie instrukji pożarowej


Sporządzanie instrukcji pożarowej   Instrukcja pożarowa jest niezbędna w każdym zakładzie pracy, instytucji czy placówce publicznej.Obowiązek jej opracowania wynika z rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów i spoczywa na właścicielu obiektu.   Ułożenie poprawnej instrukcji wymaga uwzględnienia specyfiki obiektu, jego rozkładu, lokalizacji dróg […]

Sprawdź

Oznakowanie obiektów i ich wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy


Oznakowanie obiektów i ich wyposażanie w podręczny sprzęt gaśniczy   Oznakowanie przeciwpożarowe obiektów to jeden z elementów ochrony budynków i osób, szczegółowo określony stosownymi przepisami.     Oferujemy Państwu usługę profesjonalnego, zgodnego z normami PN-92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02 oznakowania dróg ewakuacyjnych wraz z umieszczenie tablic informacyjnych o lokalizacji sprzętu pożarowego. W ramach usługi wykonujemy oznakowanie dróg […]

Sprawdź

Ćwiczeni ewakuacyjne na wypadek pożaru


Ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru   Szkolenia p.-poż, zarówno wstępne, jak i okresowe pozwalają na przyswojenie wiedzy pozwalającej na odpowiednie zachowanie się w razie pożaru. Nie zawsze jednak w chwilach kryzysowych ta wiedza jest wystarczająca, aby wykonać wszystko, czego wymaga od nas instrukcja.   Sprawne działanie zwłaszcza w dużych, kilkusetosobowych obiektach wymaga ćwiczenia, aby zdobyć […]

Sprawdź