Szkolenia Ppoż

Proponujemy Państwu obsługę Ppoż w zakresie:

 

Podczas organizowanych przez nas szkoleń ppoż. pracownicy zdobywają wiedzę na temat zasad postępowania w czasie pożaru, dróg ewakuacyjnych, zagrożenia pożarowego, poznają typowe oznakowania i sposób oraz miejsce ulokowania sprzętu ppoż. Na zajęciach zapoznajemy także z regulaminową procedurą ewakuacji oraz procedurami alarmowymi, jak również z instrukcją pożarową konkretnego obiektu. W ramach zajęć praktycznych instruujemy, jak rozpoznawać typy gaśnic, do czego je stosować i jak wygląda ich prawidłowa obsługa.

Informacje i zapisy

Proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail

Formularz kontaktowy

+48 535 000 482