Kurs wymiany butli gazowych w wózkach widłowych


Szkolenie wymiany butli gazowych w wózkach widłowych

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, operatorzy wózków widłowych, aby wymieniać butle gazowe, muszą posiadać odpowiednie szkolenia potwierdzone odpowiednim dokumentem.
Organizujemy profesjonalne szkolenia z obsługi wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych. Są one przeznaczone dla kierowców, którzy wcześniej uzyskali uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi elektrycznymi i spalinowymi, a nie posiadają uprawnień do wymiany butli w wózkach zasilanych płynnym gazem.
Osoby, które rozpoczynają kurs na kierowcę wózka jezdniowego, jednocześnie przechodzą kurs wymiany butli gazowych.

 

Kurs z obsługi wymiany butli gazowych składa się z części:

  • Teoretycznej i praktycznej.

 

Program szkolenia wymiany butli gazowych w wózkach widłowych:

  • Przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonywania czynności związanych z wymianą butli,
  • Wymiana butli wykonana przez instruktora,
  • Próbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia,
  • Samodzielna wymiana butli przez uczestnika szkolenia ,
  • Omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonanej przez uczestnika szkolenia.

 

W części teoretycznej kursant zapoznawany jest z budową butli gazowych, ich typami i oznaczeniami, zasadami transportu butli, jej przechowywania. Ponadto poznaje zasady BHP uwzględniające uwzględnia się tematykę zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych istniejących przy wymianie butli oraz sposobów ochrony przed wypadkiem w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych.

 

Zapisy na kurs 535 000 482 – Mariusz Jabłoński.

Pytania i zapisy można kierować również poprzez formularz umieszczony poniżej.    

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo2

 

Ul. Modlińska 6

03 – 216 Warszawa

 

Informacje i zapisy :

Tel. 22 298 65 55

Kom. 535 000 482

 

E- mejl :

biuro@mjszkolenia.pl