Szkolenia wstępne P-Poż


 

Szkolenia PPoż Warszawa

 
Zagrożenie pożarowe występuje w każdym zakładzie pracy, instytucji, placówce publicznej, dlatego bez względu na rodzaj wykonywanej pracy czy zajmowane stanowisko każdy pracownik jest zobowiązany do odbycia szkolenia wstępnego przeciwpożarowego.

 
Pomagając spełnić obowiązek pracodawcom organizujemy profesjonalne szkolenia, podczas których przyszli pracownicy zdobywają wiedzę na temat zasad postępowania w czasie pożaru, dróg ewakuacyjnych, zagrożenia pożarowego, poznają typowe oznakowania i sposób oraz miejsce ulokowania sprzętu p.-poż.

 
Na zajęciach zapoznajemy z regulaminową procedurą ewakuacji oraz procedurami alarmowymi, a także z instrukcją pożarowa konkretnego obiektu.
W ramach zajęć praktycznych instruujemy, jak rozpoznawać typy gaśnic, do czego je stosować i jak wygląda prawidłowa obsługa.

 
Szkolenie wstępne skierowane jest do wszystkich pracowników obiektu i może być rozszerzone o informacje dodatkowe w budynkach o wysokim zagrożeniu pożarowym.

 
Obowiązek zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi spoczywa na każdym pracodawcy w Polsce na podstawie Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. zm.). Zakres, forma i tematyka szkolenia ppoż powinna natomiast zostać szczegółowo omówiona w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zakładu pracy bądź obiektu, w którym praca jest wykonywana. Należy pamiętać, że oprócz wstępnego szkolenia ppoż (przed rozpoczęciem pracy), pracownicy muszą odbywać także okresowe szkolenia z tego zakresu.

 
Częstą praktyką jest łączenie szkoleń ppoż z tymi poświęconymi bezpieczeństwie i higienie pracy, zwłaszcza, że w ramach szkoleń BHP zapoznaje się pracowników także z zasadami postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Przepisy nie nakładają więc na pracodawcę obowiązku przeprowadzania odrębnych okresowych szkoleń ppoż dla pracowników – chyba że tak stanowi instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obowiązująca w danym obiekcie. Kwestie związane z ochroną przeciwpożarową powinny być jednak częścią szkoleń okresowych BHP, przeprowadzanych w określonych terminach dla poszczególnych grup pracowników zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 
Ponieważ zagrożenie pożarowe występuje w każdym zakładzie pracy, instytucji czy placówce publicznej, warto powierzyć przeprowadzanie szkoleń ppoż doświadczonej i rzetelnej firmie szkoleniowej. Na terenie miasta Warszawa w pełni profesjonalne szkolenia ppoż oferuje MJ Szkolenia – firma z długoletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń i kursów zawodowych.

 
Podczas organizowanych przez nas szkoleń ppoż pracownicy zdobywają wiedzę na temat zasad postępowania w czasie pożaru, dróg ewakuacyjnych, zagrożenia pożarowego, poznają typowe oznakowania i sposób oraz miejsce ulokowania sprzętu ppoż. Na zajęciach zapoznajemy także z regulaminową procedurą ewakuacji oraz procedurami alarmowymi, jak również z instrukcją pożarową konkretnego obiektu. W ramach zajęć praktycznych instruujemy, jak rozpoznawać typy gaśnic, do czego je stosować i jak wygląda ich prawidłowa obsługa. Wstępne szkolenia ppoż skierowane są do wszystkich pracowników i mogą zostać rozszerzone o informacje dodatkowe w budynkach o wysokim zagrożeniu pożarowym.

 
Dla wygody pracodawców jako MJ Szkolenia realizujemy także łączone szkolenia ppoż i BHP – zarówno wstępne, jak i okresowe. Stałym współpracownikom oferujemy atrakcyjne ceny i dogodne terminy szkoleń. Obszarem naszego działania jest cała Warszawa.

 

Zapisy na kurs 535 000 482 – Mariusz Jabłoński.

Pytania i zapisy można kierować również poprzez formularz umieszczony poniżej.    

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo2

 

Ul. Modlińska 6

03 – 216 Warszawa

 

Informacje i zapisy :

Tel. 22 298 65 55

Kom. 535 000 482

 

E- mejl :

biuro@mjszkolenia.pl