Prawo jazdy kat. C+E


Kurs na prawo jazdy kategorii C+E

 

Posiadacz prawa jazdy kategorii C+E jest uprawniony do kierowania zespołem pojazdów (samochodu ciężarowego oraz naczepy) o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t oraz długości co najmniej 12 m.
Masa całkowita samochodu ciężarowego musi mieścić się w granicach 3,5-7,5 t (z wyjątkiem autobusu).

Kurs na prawo jazdy kategorii C+E powinny odbyć również osoby chcące uzyskać pozwolenie na kierowanie ciągnikiem siodłowym z naczepą.

 

Osoby chcące rozpocząć kurs na prawo jazdy kategorii C+E muszą spełnić następujące wymagania:

  • Mieć ukończone 18 lat,
  • Posiadać prawo jazdy kategorii C,
  • Przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów objętych kategorią C+E, , można wykonać badania lekarskie u nas na miejscu.

W celu zapisania się na kurs na prawo jazdy należy uzyskać dokument w Wydziale Komunikacji, który stanowi zaświadczenie o posiadaniu przez nas PKK (profilu kandydata na kierowcę).

 

Aby uzyskać PKK – Profil kandydata na kierowcę należy:

  • Posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, , można wykonać badania lekarskie u nas na miejscu,
  • Posiadać fotografię kolorową (3,5cm x 4,5cm),
  • Złożyć wniosek do wydziału komunikacji o wydanie PKK.

 

Kurs na prawo jazdy kategorii C+E:

  • Składa się z części teoretycznej (20 godzin zajęć z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz obsługi pojazdów) oraz praktycznej (25 godzin jazdy na placu manewrowym oraz w ruchu ulicznym).

 

Egzamin składa się jedynie z części praktycznej, czyli jazdy na placu manewrowym oraz w ruchu ulicznym.

 

Zapisy na kurs 535 000 482 – Mariusz Jabłoński.

Pytania i zapisy można kierować również poprzez formularz umieszczony poniżej.    

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo2

 

Ul. Modlińska 6

03 – 216 Warszawa

 

Informacje i zapisy :

Tel. 22 298 65 55

Kom. 535 000 482

 

E- mejl :

biuro@mjszkolenia.pl