Prawo jazdy kat. C


Kurs na prawo jazdy kategorii C

 

Prawo jazdy kategorii C upoważnia do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 t (z wyjątkiem autobusu) oraz ciągnikami rolniczymi i pojazdami wolnobieżnym. Kurs na prawo jazdy kategorii C prowadzą wykwalifikowani instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem.

 

Osoby chcące rozpocząć kurs na prawo jazdy kategorii C muszą spełnić następujące wymagania:

  • Mieć ukończone 18 lat,
  • Posiadać prawo jazdy kategorii B,
  • Przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów objętych kategorią .

 

W celu zapisania się na kurs na prawo jazdy należy uzyskać dokument w Wydziale Komunikacji, który stanowi zaświadczenie o posiadaniu przez nas PKK (profilu kandydata na kierowcę).

 

Aby uzyskać PKK – Profil kandydata na kierowcę należy:

  • Posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, , można wykonać badania lekarskie u nas na miejscu,
  • Posiadać fotografię kolorową (3,5cm x 4,5cm),
  • Złożyć wniosek do wydziału komunikacji o wydanie PKK

 

Kurs na prawo jazdy kategorii C:

  • Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.Część teoretyczna obejmuje 20 godzin wykładów z przepisów ruchu drogowego oraz obsługi pojazdów.Część praktyczna liczy 20 godzin jazdy na placu manewrowym oraz w ruchu ulicznym. Jazdy odbywają się w godzinach między 6.00 a 22.00 samochodami marki, które kursant będzie prowadzić podczas egzaminu.

 

Egzamin państwowy składa się z testu teoretycznego oraz jazdy na placu manewrowym oraz w ruchu ulicznym.

 

Zapisy na kurs 535 000 482 – Mariusz Jabłoński.

Pytania i zapisy można kierować również poprzez formularz umieszczony poniżej.    

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo2

 

Ul. Modlińska 6

03 – 216 Warszawa

 

Informacje i zapisy :

Tel. 22 298 65 55

Kom. 535 000 482

 

E- mejl :

biuro@mjszkolenia.pl