Kurs pierwszej pomocy

 

 

Pierwsza pomoc to kilka prostych czynności, które zastosujemy u osoby znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.

W zakres pierwszej pomocy oprócz resuscytacji krążeniowo-oddechowej wchodzą również inne działania, które możemy wykonać sami (np. zaopatrywanie ran lub niewielkich oparzeń) bez potrzeby angażowania zespołów ratownictwa medycznego.

 

Cel szkolenia pierwszej pomocy:

  • Przygotowanie do udzielenia pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia ludzkiego

 

Czy udzielanie pierwszej pomocy to jedynie nasza dobra wola?

  • Art. 162 § 1 kodeksu karnego: „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. „

Zgodnie z powyższym każdy z nas ma obowiązek niezwłocznego udzielenia pierwszej pomocy i powiadomienia profesjonalnych służb ratowniczych.

 

Pytania i odpowiedzi - pierwsza pomoc:

 

1. Czy można zaszkodzić poszkodowanemu który jest nieprzytomny i nie oddycha?
Wielokrotnie świadkowie zdarzenia nie udzielają pierwszej pomocy w obawie, że zaszkodzą poszkodowanemu np. połamią mu żebra. Nieprzywrócenie krążenia w ciągu 4-5 minut prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Nawet jeśli istnieje ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego lub złamania żeber to musisz wykonać resuscytację – jeśli tego nie zrobisz to poszkodowany i tak nie przeżyje i uraz kręgosłupa nie będzie miał dla niego większego znaczenia.

 

2. Czy prowadzenie RKO bez wdechów ratowniczych ma sens ?
Podejmując działania ratunkowe, zazwyczaj pomagamy osobom których nie znamy. Nie chcemy się narażać na kontakt z krwią lub innymi bakteriami dlatego jeśli nie mamy przy sobie maseczki do sztucznego oddychania to należy skupić się na wykonywaniu samych uciśnięć. W płucach i układzie krwionośnym znajduje się wystarczająca ilość tlenu, która do czasu przyjazdu służb ratowniczych utrzyma odpowiedni poziom natlenienia tkanek.

 

3. Czy do użycia AED potrzebne jest specjalne przeszkolenie lub wykształcenie medyczne?
Zgodnie z art.3 pkt.7 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.
Zgodnie z powyższym defibrylator AED może użyć każdy świadek zdarzenia.

 

4. Jakie informacje należy podać dyspozytorowi podczas wezwania pogotowia ratunkowego?
• Dokładny adres wraz z miejscowością,
• Opis zdarzenia,
• Liczba poszkodowanych,
• Stan poszkodowanego,
• Swoje imię i nazwisko'

Nigdy nie odkładaj pierwszy telefonu – dyspozytor może mieć do Ciebie dodatkowe pytania.

 

5. W jakich sytuacjach należy wyciągnąć poszkodowanego z auta podczas wypadku komunikacyjnego?
• Poszkodowany nieprzytomny i nieoddychający (konieczność przeprowadzenia RKO),
• Masywne krwawienie którego nie jesteśmy wstanie zatamować z zewnątrz,
• W pojeździe wybucha pożar,
• Pojazd wpada do wody i zaczyna tonąć,
• Konieczność ewakuacji jednego poszkodowanego, aby dostać się do drugiego

Informacje i zapisy

Proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail

Formularz kontaktowy

+48 535 000 482