Kurs na żurawie wieżowe i szynowe


Kurs operatora żurawia wieżowego i szynowego I Ż

 

Zostań operatorem żurawia wieżowego i szynowego I Ż. Podnosząc swoje kwalifikacje, zwiększasz szanse na znalezienie zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale i za granicą.Żuraw wieżowy to największa maszyna robocza, popularnie nazywana dźwigiem.

 

Żurawie budowlane i przemysłowe są stacjonarne (żurawie wieżowe) lub na podwoziu szynowym (żurawie szynowe). Są to maszyny budowlane niezbędne w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.
W Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na operatorów tych maszyn. Warto więc zdobyć uprawnienia do ich obsługi, co daje szansę na znalezienie pewnej i dobrze płatnej pracy.

 

 

Warunki uczestniczenia w kursie na żurawie wieżowe i szynowe:

  • Ukończone  18 lat,
  • Badania lekarskie i psychologiczne i otrzymały orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora żurawi wieżowych.

 

Kurs na żurawie wieżowe składa się z części teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej kursanci zaznajamiani są z budową żurawi, wyposażeniem mechanicznym, elektrycznym, hydraulicznym. Poznają elementy bezpieczeństwa i elementy sygnalizacji żurawi, przechodzą kurs BHP. Zakres tematyki kursu jest zgodny z zaleceniami i wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.
W części praktycznej uczą się pod okiem instruktora prawidłowej eksploatacji i pracy tymi urządzeniami.

 

 

Program szkolenia na żurawie wieżowe i szynowe:

  • Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego,
  • Wiadomości o dozorze technicznym,
  • Maszynoznawstwo specjalistyczne,
  • Eksploatacja,
  • BHP,
  • Zajęcia praktyczne.

 

Po ukończeniu kursu słuchacze przechodzą egzamin państwowy przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

 

Zapisy na kurs 535 000 482 – Mariusz Jabłoński.

Pytania i zapisy można kierować również poprzez formularz umieszczony poniżej.    

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo2

 

Ul. Modlińska 6

03 – 216 Warszawa

 

Informacje i zapisy :

Tel. 22 298 65 55

Kom. 535 000 482

 

E- mejl :

biuro@mjszkolenia.pl