Sporządzanie instrukji pożarowej


Sporządzanie instrukcji pożarowej

 

Instrukcja pożarowa jest niezbędna w każdym zakładzie pracy, instytucji czy placówce publicznej.Obowiązek jej opracowania wynika z rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów i spoczywa na właścicielu obiektu.

 

Ułożenie poprawnej instrukcji wymaga uwzględnienia specyfiki obiektu, jego rozkładu, lokalizacji dróg ewakuacyjnych, zagrożeń pożarowych, osób odpowiedzialnych za wyjścia ewakuacyjne i wielu innych czynników.

 

Wspierając pracodawców w tym zadaniu oferujemy profesjonalne sporządzanie instrukcji pożarowej dla konkretnego obiektu.Pracę poprzedzamy szczegółową analizą warunków panujących w zakładzie, oceniając potencjalne ryzyko pożaru, rozkład i możliwości dróg ewakuacyjnych .Opierając się na logicznych założeniach i doświadczeniu przygotowujemy zarówno instrukcje ogólne, jak i przeznaczone do konkretnych hal, magazynów, przetwórni o wysokim zagrożeniu pożarowym.Dokonujemy również obowiązkowej okresowej aktualizacji instrukcji pożarowych.

 

Zapisy na kurs 535 000 482 – Mariusz Jabłoński.

Pytania i zapisy można kierować również poprzez formularz umieszczony poniżej.    

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo2

 

Ul. Modlińska 6

03 – 216 Warszawa

 

Informacje i zapisy :

Tel. 22 298 65 55

Kom. 535 000 482

 

E- mejl :

biuro@mjszkolenia.pl