26

Październik


Rodzaje uprawnień na wózki widłowe

Post opublikowany przez: Szkolenia na wozki widlowe


Rodzaje uprawnień na wózki widłowe

 

Wózek jezdniowy podnośnikowy to mechaniczny pojazd kołowy o napędzie silnikowym (spalinowym, elektrycznym lub zasilanym gazem), stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu, używany głównie do prac załadunkowych i rozładunkowych. Urządzenia te służą do pionowego i poziomego przemieszania ładunku.

 

Nazwa potoczna wózków jezdniowych podnośnikowych to :

wózek widłowy , widlak , sztaplarka ,paleciak,

 

Rodzaje i zakres wymaganych uprawnień przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych według UDT:

 

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia objęte są dozorem technicznym.
Przez napęd mechaniczny należy rozumieć wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny) nie wymagające bezpośredniego działania siły mięśni podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku.

 

Zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego wyróżniamy kilka kategorii uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe:

 

 

Kategoria urządzeń III WJO:

  • Wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane ( najniższa kategoria uprawnień w skład tych urządzeń wchodzą: wózki naładowne, wózki unoszące, wózki ciągnikowe i podnośnikowe sterowane z poziomu roboczego za pomocą dyszla). Wózki podnośnikowe sterowane z poziomu roboczego oraz wózki unoszące mogą być dodatkowo wyposażone w podest na którym może stać operator podczas jazdy wózkiem.

 

Kategoria urządzeń II WJO:

  • Wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Najpopularniejsza kategoria uprawnień na wózki widłowe. Otrzymując uprawnienia tej kategorii możemy również obsługiwać wózki III kategorii WJO. Uprawnienia są na wszystkie typy wózków jezdniowych podnośnikowych, bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz bez ograniczeń tonażowych. Uprawnienia umożliwiają również pracę wózkami tkz: bocznymi.

 

Kategoria urządzeń I WJO:

  • Wózki podnośnikowe specjalizowane. Wózki jezdniowe specjalizowane dzielą się na dwie kategorie. Pierwszą kategorią są wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgnikiem( ładowarki teleskopowe). Drugą kategorią są wózki jezdniowe specjalizowane, które podnoszą ładunek wraz z operatorem do góry.