Kurs HDS


Kurs HDS – Hydrauliczny Dźwig Samochodowy

 

HDS to: hydrauliczny dźwig samochodowy wykorzystywany w transporcie drogowym. Służy nie tylko do przewozu, ale i załadunku ciężkiego towaru. Od kierowcy takiego pojazdu wymagane są uprawnienia do jego obsługi, nie wystarczy stosowne prawo jazdy.

 

Stosowne kwalifikacje można zdobyć na kursie HDS. Jeśli chcesz podnieść kwalifikacje, już teraz zapisz się na szkolenie.
Kursem HDS powinni być też zainteresowani kierowcy zawodowi poszukujący zatrudnienia. Szersze kwalifikacje stwarzają szanse na pracę w firmie transportowej, dają też możliwość przekwalifikowania się.

 

Warunki uczestniczenia w kursie na HDS:

  • Ukończone 18 lat,
  • Badania lekarskie i psychologiczne i otrzymały orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora żurawia samojezdnego.

 

Jak przebiega szkolenie na HDS?

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Przygotowanie teoretyczne polega na zaznajomieniu się z następującą tematyką:

 

Program szkolenia na HDS:

  • Wiadomości o pojazdach HDS,
  • Zasady działania i budowa urządzenia,
  • Obowiązki operatora HDS,
  • Zagrożenia i zabezpieczenia,
  • Zasady BHP przy obsłudze pojazdu,
  • Zajęcia praktyczne.
    Zajęcia praktyczne to obsługa HDS pod okiem wykwalifikowanego instruktora, który czuwa na prawidłowością i bezpieczeństwem kursu.

Egzamin jest przeprowadzany przed komisją UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). Kursanci otrzymują bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne UDT o uzyskaniu uprawnień do obsługi żurawi samochodowych HDS przeładunkowych, przewoźnych .

 

Zapisy na kurs 535 000 482 – Mariusz Jabłoński.

Pytania i zapisy można kierować również poprzez formularz umieszczony poniżej.    

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo2

 

Ul. Modlińska 6

03 – 216 Warszawa

 

Informacje i zapisy :

Tel. 22 298 65 55

Kom. 535 000 482

 

E- mejl :

biuro@mjszkolenia.pl