Szkolenia okresowe P-Poż


Szkolenia okresowe P-Poż

 

Zagrożenie pożarowe występujące w każdym zakładzie pracy wymaga systematycznego odświeżania wiedzy i utrwalania procedur postępowania, które pozwolą uniknąć paniki i poważnych wypadków.

 

Szkolenie okresowe przeciwpożarowe ma na celu przypomnienie wiadomości i uzupełnienie ich o zmiany, jakie pojawiły się od czasu pierwszego szkolenia lub poprzedniego szkolenia okresowego.

Podczas zajęć pracownicy utrwalają procedury ewakuacji i wiedzę niezbędna do prawidłowego postępowania w czasie pożaru.
Uwzględniane są również informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczególnie w tych obiektach, w których wykorzystuje się materiały łatwopalne.

 

W stosunku do szkolenia wstępnego program szkolenia okresowego rozszerzony jest o pierwszą pomoc w razie wypadku, udzieloną poszkodowanemu w pożarze.

Zajęcia obejmują również praktyczne ćwiczenia z ewakuacji i obsługi sprzętu gaśniczego.

 

Zapisy na kurs 535 000 482 – Mariusz Jabłoński.

Pytania i zapisy można kierować również poprzez formularz umieszczony poniżej.    

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo2

 

Ul. Modlińska 6

03 – 216 Warszawa

 

Informacje i zapisy :

Tel. 22 298 65 55

Kom. 535 000 482

 

E- mejl :

biuro@mjszkolenia.pl