Oznakowanie obiektów i ich wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy


Oznakowanie obiektów i ich wyposażanie w podręczny sprzęt gaśniczy

 

Oznakowanie przeciwpożarowe obiektów to jeden z elementów ochrony budynków i osób, szczegółowo określony stosownymi przepisami.

 

 

Oferujemy Państwu usługę profesjonalnego, zgodnego z normami PN-92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02 oznakowania dróg ewakuacyjnych wraz z umieszczenie tablic informacyjnych o lokalizacji sprzętu pożarowego.
W ramach usługi wykonujemy oznakowanie dróg ewakuacyjnych, pomieszczeń, w których konieczne są minimum 2 wyjścia ewakuacyjne, miejsc ulokowania sprzętu przeciwpożarowego, przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu, materiałów niebezpiecznych.

 

 

Zajmujemy się też prawidłowym rozmieszczeniem instrukcji przeciwpożarowych.Planując oznakowanie i rozmieszczenie sprzętu pożarowego kierujemy się wiedzą, doświadczeniem oraz wymaganiami ogólnymi.

 

Zapisy na kurs 535 000 482 – Mariusz Jabłoński.

Pytania i zapisy można kierować również poprzez formularz umieszczony poniżej.    

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo2

 

Ul. Modlińska 6

03 – 216 Warszawa

 

Informacje i zapisy :

Tel. 22 298 65 55

Kom. 535 000 482

 

E- mejl :

biuro@mjszkolenia.pl