Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy


Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

 

Ocena ryzyka zawodowego jest czynnością obowiązkową dla każdego pracodawcy.

 

Sporządzenie takiej oceny w większych zakładach jest niemożliwe do wykonania samodzielnie, dlatego wymaga wsparcia specjalistów z doskonałą znajomością zasad BHP.

 

Pracodawcom oferujemy profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którą składa się zebranie informacji niezbędnych do sporządzenia raportu, obejmujących rodzaj stanowisk, wyposażenie, stosowane technologie, czynniki niebezpieczne, środki ochrony indywidualnej, zidentyfikowane zagrożenia.

 

Na podstawie zebranych informacji dokonujemy identyfikacji zagrożeń oraz przygotowujemy ocenę szacunkową według wg Polskiej Normy PN-N-18002 lub innych dopuszczalnych, stosowanych w praktyce metod.

 

Etapem końcowym pracy jest wskazanie działań mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie tego ryzyka.

W konsekwencji otrzymujecie Państwo szczegółową dokumentację zgodną z w § 39 a ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zapisy na kurs 535 000 482 – Mariusz Jabłoński.

Pytania i zapisy można kierować również poprzez formularz umieszczony poniżej.    

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo2

 

Ul. Modlińska 6

03 – 216 Warszawa

 

Informacje i zapisy :

Tel. 22 298 65 55

Kom. 535 000 482

 

E- mejl :

biuro@mjszkolenia.pl