Badania lekarskie


 Badania lekarskie są niezbędne do odbycia szkoleń:   Operatorów wózków widłowych, Kandydatów na kierowców wszystkich kategorii praw jazdy, Wymagane są dla kierowców zawodowych w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowych, przed rozpoczęciem takiego szkolenia, Wymagane są dla kierowców zawodowych przechodzących szkolenie okresowe i wykonywane są po szkoleniu okresowym.   Badania mają na celu stwierdzenie istnienia lub […]

Sprawdź